Aktivity AČP

 • Aktivní účast v legislativních procesech dotýkajících se českého live i on-line pokeru
 • správa členské základny, podpora jejího růstu, archivace výkonnostních ukazatelů hráčů
 • sjednocování oficiálních pravidel a organizačního řádu turnajového pokeru
 • certifikace herních míst a licencování rozhodčích a arbitrů turnajového pokeru
 • materiální, legislativní a mediální podpora českého pokeru
 • kolení a kurzy odborného personálu herních míst
 • organizace live i on-line oficiálních ligových a mistrovský turnajů v ČR
 • nominace a materiálně-finanční zabezpečení českého reprezentačního týmu
 • popularizace a rehabilitace pokeru jako dovednostního sportu v očích veřejnosti a legislativy
 • právní servis členům AČP
 • charitativní činnost