Home

O Asociaci českého pokeru

Vítejte na stránkách Asociace českého pokeru. Asociace Českého Pokeru vznikla v lednu 2010. Poker v České republice zažívá obrovský boom. Ruku v ruce s jeho popularitou sílí tlaky z politických kruhů a ze strany Asociace provozovatelů kursového sázení a dalších lobbistických skupin, aby byl poker v novém loterijním zákonu zařazen do oblasti hazardních her. Odtud není daleko k zakázání online pokeru.

Oproti těmto snahám AČP chce, aby byl poker konečně uznán jako dovednostní sport.  AČP proto vznikla s ambicí zastřešit poker v České Republice, jako sportovní odvětví. U jejího vzniku stály největší pokerové autority v ČR, jako například server POKERMAN a magazín ROYAL FLUSH. AČP chce sdružit všechny kluby a hráče pokeru, a za pomoci zřízení oblastních svazů, sjednotit metodiku, pravidla a oficializovat poker jako nové, regulérní dovednostní sportovní odvětví. Zároveň se chce velmi intenzivně ohradit u státních orgánů, proti paušálnímu vymezení pokeru jako hazardní hry a dohodnout s min. financí podmínky pro rozvoj tohoto sportovního odvětví.

ACP


Pomozte finančně AČP v boji za záchranu pokeru!

Množí se nám dotazy, jak byste mohli finančně pomoci AČP v boji za záchranu pokeru. Za tyto aktivity jsme nesmírně vděčni.

Tudíž chcete sami pomoci? Chodíte hrát poker s podnikateli, kteří by mohli zaslat sponzorský dar?

Číslo účtu AČP je : 2400160491/2010

Za jakoukoli finanční pomoc předem děkujeme!

Připomínáme, že sponzorský dar je možno uvést v daňovém přiznání jako dar na veřejně prospěšné účely ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., Daně z příjmu ve znění pozdějších předpisů s možností snížit o tuto částku (při dodržení stanovených podmínek) základ daně z příjmu fyzických osob či právnických osob. V daňovém přiznání je možné uplatnit maximálně 10 % ze základu daně. Na přání sponzora bude tento uveden ve výroční zprávě, rovněž je zde možnost umístění odkazu.